Acabats

  • Acabats

    Acabats

    El tractament superficial és la superfície del material del substrat per formar una capa amb la matriu de les propietats mecàniques, físiques i químiques de la capa superficial del procés.